-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31389 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ميدانيم كه خداوند متعال گاهي براي تأكيد و اهميت موضوعي قسم ميخورد; الف) آيا قسم خوردن خداوند در اصل موضوع تفاوتي ايجاد ميكند؟ در حالي كه قول خداوند براي مؤمن چه با قسم چه بدون قسم كافي است، و براي كافران يا اهميتي ندارد يا آن را از روي موضع ضعف تلقي ميكنند: ب) با توجه به اين كه قسم خوردن كار آدميان است پس چرا خداوند به فعل مخلوقات خود رفتار ميكند؟

الف) قسم خوردن خداوند بر اساس علل و حكمتهايي است كه به برخي از آنها اشاره ميكنيم:

1. تأثير گذاري بيشتر; موضوعي كه داراي اهميت و عظمت است، با جديت و قاطعيت بيشتر بيان ميشود، تا تأثير بيشتري داشته باشد. و اين اختصاص به قرآن ندارد; بلكه در ميان مردم نيز هرگاه گوينده سخن خود را قاطعانه بيان كند، از نظر رواني تأثير بيشتري در قلب شنونده ميگذارد.

2. دقت، تأمل و انديشة بيشتر; تأكيد به واسطة سوگند، سبب انديشة هرچه بيشتر مخاطب در موضوع مورد قسم ميشود.

مثلاً: از مهمترين اموري كه قرآن به سبب آن قسم ياد كرده، معاد و رستاخيز است. قسمهاي مكرر دربارة معاد هر انساني را به انديشه واميدارد.

3. بيان شرافت; اگرچه همه چيز مخلوق خدا است; اما برخي مخلوقات از شرافت بيشتري برخوردارند; مانند: كعبه، مسجدالحرام، ماه رمضان و... يكي از اهداف سوگند، بيان شرافت بيشتر مواردي است كه به آن سوگند ياد شده است.

4. قسم خوردن خداوند سبب تقويت اهل ايمان و دل گرمي آنان ميشود و...

ب) علت اين كه خداوند همانند مخلوقات خود قسم ميخورد آن است كه، به زبان قوم (مردم) حرف ميزند. به تعبير ديگر چون هدف خداوند در مقام بيان معارف، احكام و تشريعات به بندگان خود ميباشد، لذا به زبان قوم سخن ميگويد تا مردم در درك و فهم، مشكلي نداشته باشند. مثلاً در عرف مردم هر جا سوگندي به زبان ميآيد، همه ميفهمند مطلب بسيار با اهميت است. خداوند نيز همين كار را در امور مهم با بندگانش دارد تا اين پيام در اموري كه بسيار مهم است، منتقل شود. وَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلآبِلِسَانِ قَوْمِهِي لِيُبَيِّن لهم...;(ابراهيم،4) ما هيچ پيامبري را، جز به زبان قومش، نفرستاديم; تا (حقايق را) براي آنها آشكار سازد.(تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 17، ص 192، دارالكتب الاسلاميه.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.